Onsdag 21 november

Vård

Diagnostik av födoämnesallergi - Georgios Rentzos

CD-sens, vilken nytta för kliniken - S.G.O Johansson

Köttallergi - Maria Starkhammar

Dietistutredning-vid födoämnesöverkänslighet med symptom från mag- och tarmkanalen - Johanna Åkerström

Luft in - luft ut - Anna-Carin Olin

Luft in - luft ut - Björn Ställberg

Handeksem och kontaktallergi i BAMSE-studien - Carola Lidén

Akut kontaktallergi, problempatienter på akuten och allergikliniken - Mihaly Matura

Luften vi andas in - Pär Gyllfors

Luften vi andas in - Christophe Pedroletti

 

Hälsa/Livsstil

Doftöverkänslighet - Olle Löwhagen

Vad kännetecknar doftöverkänslighet - Steven Nordin

Sjuk av lukter - Linus Andersson

Leva med överkänslighet - Solveig Enberg

Kan pälsdjurallergi vara en funktionsnedsättning? - Gunilla Hedlin

Kan pälsdjurallergi vara en funktionsnedsättning? - Gunnel Emenius

Kan pälsdjurallergi vara en funktionsnedsättning? - Björn Nordlund

Vad ger passiv rökning problem idag och behövs fler rökfria miljöer? - Per Haglind

Vad ger passiv rökning problem idag och behövs fler rökfria miljöer? - Karin Molander-Gregory

Vad ger passiv rökning problem idag och behövs fler rökfria miljöer? - Hanna Rosenqvist

Vad ger passiv rökning problem idag och behövs fler rökfria miljöer? - Marie-Louise Luther

Kan bakterier och fetter minska risken för allergi - Karel Duchen

Miljö

Vedeldning - gammal problem i nytt ljus - Anders Blomberg

Vedrök och luftkvalitet, förslag på hur kommunerna kan arbeta - Gunnar Omstedt

Luftföroreningar och pollen - En samlad riskbedömning med prognoser för båda - Bertil Forsberg

Exempel från en aktuell astmadagboksstudie i Stockholm - Bertil Forsberg

Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten - Christer Johansson

Luftföroreningar från vägtrafik och allergi hos barn - Göran Pershagen

Trafikk och astma - Kai-Håkon Carlsen

Hur kan vi använda miljölagstiftningen för att hjälpa barn med allergi i skolan? - Gunnel Emenius

Hur kan vi använda miljölagstiftningen för att hjälpa barn med allergi i skolan? - Andrea Hjärne Dalhammar

Hur kan vi använda miljölagstiftningen för att hjälpa barn med allergi i skolan? - Greta Smedje

Allergi i arbetslivet

Innebär allergitestning en risk för den som utför den? - Inger Kull

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö - Pia Kalm-Stephens och Therese Sterner

Torsdag 22 november

Plenum

Vart är vi på väg? - Ulf Brändström

Rinit - Leif Bjermer

Astma - Eva Rönnmark

Vård

Hudallergi i fokus, vad händer i Västra Götaland? - Ann-Therese Karlberg

Hur tar vi hand om barn med anafylaxi? - Åsa Persson

Akut omhändertagande av barn i åldrarna 1-5 år med allergisk reaktion livsmedel - Therese Sterner och Elisabeth Holmner

Hur kan sjukvården och kommun samarbeta när det gäller barn med anafylaxi - exempel från Dalarna och Skåne - Anna Hellström

Hälsa/Livsstil

Sunda byggprodukter för konsumenter - Gunilla Wieslander

Kemikalieinspektionens kartläggning av regelverket i andra länder när det gäller farliga ämnen - Jenny Ivarsson

Norska astma- och Allergiförbundets arbete med begränsning av farliga ämnen i byggprodukter - Kent Hardt

Märkning av kosmetika och konsumentprodukter - Carola Lidén

Vad ingår i olika produkter? - Karem Yazar

Rekommenderade produkter - Jan-Olof Jonson

Giftfri vardag - Ing-Marie Olsson

Giftfri vardag - Carl-Gustaf Bornehag

Miljö

Anpassning av miljön i skolan/förskola för barn med allergi - Greta Smedje

Anpassning av miljön i skolan/förskola för barn med allergi - Marie-Louise Luther

Inomhus miljö skola/förskola - Åsa Persson

Minskad energianvändning i byggnader - ett hot för de med astma och allergi? - Karin Engvall

Minskad energianvändning i byggnader, fortsättning - Karin Engvall

Minskad energianvändning i byggnader - ett hot för de med astma och allergi? - Dan Norbäck

Minskad energianvändning i byggnader, forsättning - Dan Norbäck

Hälsoeffekter av mögel och hur kan det mätas? - Dan Norbäck

Mätmetoder för fukt, mögel och mikrobiella komponenter i innemiljö - Dan Norbäck

Fukt och mögel i bostaden - Bo Sahlberg

Allergi i arbetslivet

Allergi i arbetslivet, hur vanligt är det? - Jonas Brisman

Hudallergi i arbetslivet, hur vanligt är det? - Mihaly Matura

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet i arbetslivet - luftvägar och hud - Jonas Brisman

Utredning av hudbesvär i arbetslivet - Johanna Bråred-Christensson


Medarrangör: