Inbjudan till posterutställning

Astma- och Allergiförbundet arrangerar den nionde Allergistämman den 21-22 november

I Göteborg med inriktningen ”från teori till praktik”. På Allergistämman presenteras de

senaste forskningsrönen, goda resultat och erfarenheter från praktiskt arbete. Därmed

välkomnar vi informativa såväl som vetenskapliga postrar som presenterar aktuella projekt

inom området allergi och annan överkänslighet. Posters kommer att vara monterade under

hela stämman.

 

Postersammanställningen bör innehålla en sammanfattning på max 200 ord där följande uppgifter finns med; namn på ansvarig och presentatör(med kontaktuppgifter; befattning, arbetsplats, e-mail, telefonnr), rubrik, syfte, mål, metod och resultat.

 

Skicka postersammanställningen  till  confirmation@mci-group.com för bedömning av din poster. Din postersammanställning (abstract) kommer inte att tryckas, utan bara att användas för bedömning av innehållet. Mått på poster är 70 cm (bredd) x 100 cm (höjd). Mer information kommer då du får din poster antagen.

 

Sista anmälan för posters är den 1 november 2012.

 

Frågor besvaras av Marie-Louise Luther på Astma- och Allergiförbundet.

E-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se 

Tel. 08-506 28 211

 


Medarrangör: