Organisation

Arrangör av Allergistämman 2012 är Astma- och Allergiförbundet.

Medarrangörer är Vårdalstiftelsen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Fler medarrangörer beräknas ansluta sig under våren.

 

Stämmans program tas fram av en programkommitté under ledning av Astma- och Allergiförbundet. Arbetet är uppdelat i fyra undergrupper – en för varje huvudområde:

  • Vård & bemötande
  • Miljö & samhälle 
  • Hälsa & livsstil
  • Allergi i arbetslivet

Frågor besvars av Bertil Orrby på Astma- och Allergiförbundet.

E-post: bertil.orrby@astmaoallergiforbundet.se

Telefon: 08-506 28 230

 


Medarrangör: