Program

Klicka på rubriken i varje session för att se hela programmet

 

Onsdag 21 november

 
Vård
Hälsa/livsstil
Miljö
Allergi i arbetslivet

09.00

Registreringen öppnar

10.00

Invigning

Göran Hägglund, socialminister
Ingalill Bjöörn, ordförande Astma- och Allergiförbundet 
S.G.O. Johansson, professor, Karolinska institutet

11.15-12.15

Diagnostik av födoämnesallergi

Moderator: Teet Pullerits, specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


CD-sens, till vilken nytta för kliniken

SGO Johansson,
professor, Karolinska Institutet

Köttallergi
Maria Starkhammar,
specialist i allergologi och allmänmedicin, Medicinkliniken, Södersjukhuset

Doftöverkänslighet

Moderator: Olle Löwhagen, professor överläkare vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet


Vad kännetecknar doftöverkänslighet?

Steven Nordin,
professor, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Sjuk av lukter
Linus Andersson,
doktor, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Leva med överkänslighet
Solveig Enberg,  förbundsstyrelseledamot,
Astma- och Allergiförbundet

Vedeldning – gammalt problem i nytt ljus

Moderator: Anders Blomberg, professor, överläkare Institutionen för folkhälsa och klinik medicin, enheten för medicin Umeå universitet


Är vedeldning skadligt för hjärta och lungor? 
Anders Blomberg

Hur våra kommuner arbetar med vedeldningsfrågan
Claes Lindell, Astma- och Allergiföreningen i Tranås

Vedrök och luftkvalité, förslag på hur kommunerna kan arbeta
Gunnar Omstedt, metrolog och forskare vid SMHI

 

12.15

LUNCH

13.30-14.30

Fortsättning födoämnesallergiska besvär i mag- och tarmkanalen

Moderator: Teet Pullerits, specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Robert Saalman, docent, överläkare, sektionen för gastroenterologi, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Georgios Rentzos, specialistläkare,
Allergisektionen,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johanna Åkerström, dietist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kan pälsdjursallergi vara en funktionsnedsättning?

Moderator/föreläsare: Gunilla Hedlin, professor, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Centrum för Allergiforskning, Karolinska InstitutetFöreläsare: Hans Grönlund, docent, med dr, Klinisk immunologi och allergi, Institutionen för medicin,  Karolinska institutet

Föreläsare: Gunnel Emenius, Miljöhygieniker, med dr miljömedicin, Stockholms läns landsting. Centrum för Arbets- och miljömedicin
Föreläsare om livskvalitet TBA

 

Föreläsare: Björn Nordlund, doktorand, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Karolinska Institutet

 

Luftföroreningar och pollen – En samlad riskbedömning med prognoser för båda

Moderator: Bertil Forsberg, professor, Umeå UniversitetVad vet vi om riskerna för akuta luftvägsproblem och hur kan vi vikta samman luftföroreningar och pollen?
Bertil Forsberg, professor, Umeå Universitet

Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten
Christer Johansson, professor, Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms Universitet

Exempel från en aktuell astmadagboksstudie i Stockholm
Bertil Forsberg, professor, Umeå Universitet

Innebär allergitestning en risk för den som utför?

Moderator: Inger Kull, klinisk lektor, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Karolinska Institutet

Föreläsare: Pia Kalm- Stephens, sjuksköterska, Barnallergi-mottagningen,
Akademiska sjukhuset i Uppsala

Therese Sterner, samordnande allergisjuksköterska, Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund, Skånes Universitetssjukhus

14.30

KAFFE

15.15-16.15

Luft in – luft ut

Moderator: Bill Hesselmar, docent överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Luft ut, blir astman bättre kontrollerad för att vi mäter NO och lungfunktion?
Pro/con diskussion

Anna-Carin Olin, docent, överläkare, Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Björn Ställberg, med dr, distriktsläkare, Gagnef vårdcentral

Spirometri,
teori och praktik,
Åke Johansson, specialist i allmänmedicin samt klinisk fysiologi,
Frölunda vårdcentral

Var ger passiv rökning problem idag och behövs fler rökfria miljöer?

Moderator: Per Haglind,
tidigare stadsläkare, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad

Föreläsare: Cecilia Birgersson,  utredare tobaksprevention Statens Folkhälso-institut

Föreläsare: Hannah Rosenqvist, projektledare Kräv rökfritt, Unga Allergiker

Luftföroreningar från vägtrafiken och allergi hos barn

Moderator: Professor Göran Pershagen, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

Luftföroreningar, astma och allergi – Nya fynd från svenska studier
Göran Pershagen

Trafikk og astma
Professor dr. med. Kai-Håkon Carlsen
Universitetet i Oslo, Institutt for Klinisk Medisin, Oslo Universitetssykehus, Barneklinikken, Rikshospitalet, Norges Idrettshøyskole

 

15.15-16.15

Kontaktallergi - från barnsben till akuten

Moderator: Mihaly Matura, överläkare, Arbets- och miljödermatologi, SLSO, Stockholm

 

Handeksem och kontaktallergi i BAMSE-studien
Carola Lidén, professor, överläkare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Akut kontaktallergi, problempatienter på akuten och allergikliniken,
Mihaly Matura, överläkare, Arbets- och miljödermatologi, SLSO, Stockholm


”Hands on”, kontaktallergi, nickel, kobolt och kosmetiska produkter.
Lina Hagvall, yrkeshygieniker,
Johanna Bråred-Christensson,
med dr, hudkliniken, Sahlgrenska Universitesssjukhuset

     

16.30-17.30

Luften vi andas in

Moderator: Per Gustafsson, docent, överläkare, barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs sjukhus, KSS

Vad händer om vi renar luften vi andas in, (protexoprincinpen), för och nackdelar?
Pro/con diskussion

Christophe Pedroletti, med dr, verksamhetschef, pediatrik, Akademiska barnsjukhuset

Pär Gyllfors, specialist i Allergisjukdomar, med dr, Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus

Kan bakterier och fetter minska risken för allergi?

Moderator och föreläsare: Thomas Abrahamsson,
överläkare Barn-och ungdomssjukhuset Linköping-Motala
Karel Duchen, universitetsöverläkare, Linköping

 

Hur kan vi använda miljölagstiftningen för att hjälpa barn med allergi i skolan?

Moderator: Gunnel Emenius,
Miljöhygieniker, med dr miljömedicin, Stockholms läns landsting. Centrum för Arbets- och miljömedicin

Föreläsare: Andrea Hjärne Dalhammar, förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen Malmö stad
Greta Smedje, utredare, Socialstyrelsen

 

17.30-18.00

Postervandring

19.30

Middag

 

Klicka på rubriken i varje session för att se hela programmet

Torsdag 22 november   

8.30-9.30
Plenum. Vart är vi på väg?

Rinit, Leif Bjermer, professor, Lung- och Allergikliniken i Lund

Astma, Eva Rönmark, professor, Umeå universitet

Hud, Marlene Isaksson, docent, Överläkare, Skånes universitetssjukhus

 
Vård
Hälsa/livsstil
Miljö
Allergi i arbetslivet

9.45-10.45

Allt du skulle vilja veta om allergi men aldrig vågat fråga om,
Paneldebatt

Moderator: Teet Pullerits, specialistläkare, Allergisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Inger Kull, klinisk lektor, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Karolinska Institutet

Dan Norbäck, docent, Arbets- och Miljömedicin, Akademiska sjukhuset

Johanna Åkerström, dietist, astma- och allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marléne Isaksson, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus

Göran Wennergren, professor, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Monica Arvidsson, med dr, överläkare och sektionschef Allergisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sunda byggprodukter för konsumenter

Moderator: Gunilla Wieslander, överläkare, docent Arbets-och miljömedicin, Akademiska sjukhuset Uppsala

Föreläsare: Jenny Ivarsson, civ ing, utredare Industri- och konsument kemikalier, Kemikalie-inspektionen

Föreläsare: Kent Hardt, ph.D. seniorrådgiver vid Astma- og Allergiforbund i Norge

Anpassning av miljön i skola/förskola för barn med allergi

Moderator/föreläsare: Greta Smedje, utredare Socialstyrelsen

Föreläsare: Åsa Persson, allergikonsulent, Barn- och ungdoms-mottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad
Föreläsare: Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö, Astma- och Allergiförbundet

Allergi i arbetslivet, hur vanligt är det?

Moderator: Jonas Brisman,
med dr, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Mihaly Matura, överläkare, Centrum för miljömedicin, Stockholm

10.45

KAFFE

11.15-12.15

Ska all astma behandlas lika?

Moderator:
Peter Odebäck., distriktsläkare, specialist i allmänmedicin

 

De tre dimensionerna av astma – hur astmabehandling kan individualiseras
Jan Lötvall, professor Krefting research center, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Märkning av kosmetika och konsumentprodukter

Moderator/föreläsare:
Carola Lidén, professor, överläkare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

 

Lagstiftning, EU och i Sverige
Carola Lidén, professor, överläkare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Vad ingår i olika produkter?
Kerem Yazar, doktorand, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet 

Rekommenderade produkter
Jan-Olof Jonson, Astma- och Allergiförbundets granskningsråd

Minskad energianvändning i byggnader - ett hot för de med astma och allergi?

Moderator/föreläsare:
Karin Engvall, Sociolog, Med Dr, Arbets- och Miljömedicin, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet

Föreläsare: Dan Norbäck, docent, Arbets- och Miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet

Moderator: Jonas Brisman,
med dr, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Utredning av luftvägsbesvär i arbetslivet
Kjell Torén, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utredning av hudbesvär i arbetslivet 
Johanna Bråred-Christensson, med dr, överläkare på Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

11.15-12.15

Hudallergi i fokus, vad händer i Västra Götaland?

Moderator: Mihaly Matura, överläkare, Arbets- och miljödermatologi, SLSO, Stockholm

  

Klädd för klåda – textilfärgsallergi
Lina Hagvall, yrkeshygieniker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Doftallergi – ett betydande hudproblem,
Ann-Therese Karlberg, professor, Göteborgs universitet

Ett hav av kosmetika, vad får man för råd på apoteket?
Ann-Therese Karlberg, professor, Göteborgs universitet

     

12.15

LUNCH

13.15-14.15

Hur tar vi hand om barn med anafylaxi

Moderator:
Inger Kull, klinisk lektor, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Karolinska Institutet
 

Akut omhändertagande av barn i åldrarna 1-5 år med allergisk reaktion livsmedel
Therese Sterner, samordnande allergisjuksköterska, Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund, Skånes Universitetssjukhus Elisabeth Holmner, Samordnande allergisjuksköterska, Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Malmö, Skånes Universitetssjukhus

Hur kan sjukvården och kommun samarbeta när det gäller barn med risk för anafylaxi
- exempel från Dalarna och Skåne
Anna Hellström, Enhetschef,  
Skolhälovården Falu kommun

Giftfri vardag

Moderator: Carl-Gustaf Bornehag

Föreläsare: Ing-Marie Olsson, Kemikalieinspektionen

David Gunnarsson, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Hälsoeffekter av mögel och hur kan det mätas?

Moderator/föreläsare:
Dan Norbäck, docent, Arbets- och Miljömedicin, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Föreläsare: Erica Bloom, Dr. Med Mikrobiologi, Enheten Klimat & Hållbara samhällssystem, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm

Föreläsare:  Bo Sahlberg, Med Dr, Arbets- och Miljömedicin, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

 

13.15-14.15

Har register/registrering någon plats i behandlingen av astma?

Moderator:
Peter Odebäck, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin.

Alf Tunsäter, docent, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar, Skånes Universitetssjukhus

     

14.30-15.30

Miljö och konsumtion, hur påverkar det vår hälsa?

Stefan Edman

 

Hela stämman är rökfri. Vi ber dig vänligen att undvika parfym och andra starka dofter, eftersom det finns kraftigt doftöverkänsliga personer bland deltagarna.


Medarrangör: